Apie

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos ne pelno siekianti įstaiga, vykdanti psichikos sveikatos priežiūrą ir teikianti socialinę pagalbą psichikos ligoniams bei kitiems asmenims.

Joniškio psichikos sveikatos centro misija – gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias, kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas  sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudoti materialinius ir žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei darbuotojų poreikius ir lūkesčius.